Kiedy Twój cel jest SMART? Czyli jak zrealizować postanowienia noworoczne.

Czas czytania artykułu: 4 minuty
Małgorzata
29.01.2020

Duży tort łatwiej jest zjeść po kawałku, niż cały na raz! Tak samo podjedź do realizacji celów. Masz przed sobą jakieś ogromne zadanie, rozbij je na mniejsze i jeszcze mniejsze. A do tego postaraj się, aby Twój cel był sprytny, czyli SMART. Każda literka słówka SMART jest pierwszą literą jakiegoś wyrazu.

I tak kolejno S oznacza sprecyzowany (specific), czyli treść celu powinna być jasna, prosta, konkretna i nie powinna budzić żadnych wątpliwości ani zostawiać miejsca na interpretację.

Przykład: Nauczę się 4 czasów (Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple) w języku angielskim.

M
, jak mierzalny (measurable), czyli to jest to miejsce, w którym piszesz, kiedy Twój cel można uznać za osiągnięty. To także pomoże Ci śledzić postępy w jego realizacji. Jeżeli Twoim celem jest nauczenie się 4 czasów w języku angielskim, dodaj do tego ramy, dzięki którym będziesz mógł faktycznie sprawdzić, czy je umiesz. Tym samym będziesz wiedzieć, że po opanowaniu 2 czasów, cel jest zrealizowany w 50%.

Przykład: Każdy czas uznam za nauczony wtedy, kiedy będę umiał ułożyć 4 dowolne zdania w tym czasie, będę wiedział, jak odmienia się czasowniki oraz będę znał zasady i ich zastosowanie w praktyce.

smart_w_tekscie_1

A oznacza osiągalny (achievable). Założony cel powinien być możliwy przez nas do osiągnięcia. Oznacza to, że jeżeli w lutym jadę do Anglii, a naukę zacznę w połowie stycznia, będzie mi ciężko opanować wszystkie czasy, jakie występują w języku angielskim. Dlatego dobrze to ograniczyć, np. do 4 podstawowych.

Przykład: W ciągu jednego tygodnia opanuję jeden czas języka angielskiego, codziennie rozwiązując zadania przez 1h.

Relevant, czyli z angielskiego istotny, związany w powodem, dla którego chcę go osiągnąć.

Przykład: Chcę się nauczyć 4 czasów w języku angielskim po to, aby podczas wyjazdu do Anglii móc załatwić proste sprawy, np. zakupy spożywcze, kupić pamiątki.

T stoi za słówkiem terminowy, a po angielsku time-bound. Czyli najprościej rzecz ujmując – cel powinien mieć swoją datę zakończenia. Łatwiej jest nam się zmotywować do wykonania jakiegoś kroku, który nas przybliży do osiągnięcia celu, jeżeli będziemy wiedzieć, że data zakończenia jest konkretna i ustalona.

Przykład: Zakończę naukę 4 czasów języka angielskiego w ciągu 4 tygodni, czyli do połowy lutego 2020r.

smart_w_tekscie_2


W efekcie końcowym Twój cel powinien wyglądać w ten sposób:

Nauczę się 4 czasów (Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple) w języku angielskim. Każdy czas uznam za nauczony wtedy, kiedy będę umiał ułożyć 4 dowolne zdania w tym czasie, będę wiedział, jak odmienia się czasowniki oraz będę znał zasady, kiedy stosuje się każdy z czasów. W ciągu jednego tygodnia opanuję jeden czas języka angielskiego, codziennie rozwiązując zadania przez 1h. Chcę się nauczyć 4 czasów w języku angielskim po to, aby podczas wyjazdu do Anglii móc załatwić proste sprawy, np. zakupy spożywcze, kupić pamiątki. Zakończę naukę 4 czasów języka angielskiego w ciągu 4 tygodni, czyli do połowy lutego 2020 r.

Jest różnica w takim sformułowaniu celu, a zwykłym „nauczę się angielskiego”, prawda?


O autorze

Małgorzata
Małgorzata, Internal Trainer
Przyszłam do Demant na praktyki w 2017 r. i zostałam na dłużej. W naszej firmie dbam o to, aby potrzeby szkoleniowe pracowników były spełnione. Prywatnie Netflix to mój ulubiony sposób spędzania czasu i z serialami jestem na bieżąco.